หน้าแรก เศรษฐกิจ บอร์ด ECC ผลักดัน 5G ในพื้นที่อีอีซี นำร่อง “บ้านฉาง” เป็นต้นแบบชุมชนอนาคต

บอร์ด ECC ผลักดัน 5G ในพื้นที่อีอีซี นำร่อง “บ้านฉาง” เป็นต้นแบบชุมชนอนาคต

60
แชร์ข่าวนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย ไทยเปิดให้บริการ 5G เต็มรูปแบบในพื้นที่อีอีซีแล้ว ภายใต้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ระยะที่ 1 ทำให้การขับเคลื่อน 5G ในไทยเร็วกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนถึง 5 ปี ซึ่งในสัปดาห์หน้า (8 มีนาคม 64 ) นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเร่งให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G ในประเทศ และมอบแนวทางให้มีขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ครอบคลุมทั้งด้านคมนาคม การศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และสุขภาพเพื่อให้ไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เต็มประสิทธิภาพ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการเดินหน้า 5G ในไทยว่า ขณะนี้ได้เริ่มติดตั้งโครงข่าย 5G แล้วในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยังมีโครงการนำร่องด้านต่างๆ อาทิ สถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ณ สถานีกลางบางซื่อ ต้นแบบสถานีอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G
แห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีบริการ Smart Information ช่วยเหลือผู้เดินทาง เช่น การนำทางภายในสถานี
การช่วยเหลือฉุกเฉิน Automation Wheelchair บริการผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยระบุจุดหมายและ wheelchair จะเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เป้าหมายอัตโนมัติด้วย
5G และโครงการ Smart Campus ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พัฒนา Wireless Campus ยกระดับห้องเรียนแบบ Intelligent Hybrid Classroom
ต้นแบบ จัดการความปลอดภัยด้วย Face Recognition/Anti-Fake Prevention/Smart Access Control System สำหรับการตรวจสอบผู้เข้า-ออกมหาวิทยาลัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันให้ “บ้างฉาง เป็นต้นแบบชุมชนอนาคต” (Smart city) ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จาก 5 G ในมิติต่างๆ ทั้งการวางแผนการ
เพาะปลูกด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (precision farming) และดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่จาก 5G เช่น แอปพลิเคชั่น
ด้านหุ่นยนต์และออโตเมชั่น เป็นต้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้