หน้าแรก เศรษฐกิจ “สุชาติ”เยี่ยมฝึกอาชีพแจกอาหาร1,500กล่องวันนี้

“สุชาติ”เยี่ยมฝึกอาชีพแจกอาหาร1,500กล่องวันนี้

27
แชร์ข่าวนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำอาหารไทยเพื่อจำหน่าย ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่า การฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการทำอาหารไทยเพื่อจำหน่ายในวันนี้ จะช่วยเพิ่มความรู้ และทักษะให้ประกอบอาชีพทำอาหารกล่องส่งจำหน่ายทางออนไลน์ เพิ่มรายได้ระหว่างว่างงานซึ่งเป็นช่องทางที่ง่าย ทันสมัย และสะดวกทั้งพ่อครัว แม่ครัว และผู้บริโภค รวมทั้งจะช่วยสร้างอาชีพ ขวัญกำลังใจ และความห่วงใยให้แก่แรงงานนอกระบบรวมถึงชาวแฟลตดินแดงและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีรายได้ สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวให้ผ่านสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 13 -15 กันยายน 2564 โดยข้าวกล่องที่ได้จากการฝึกอบรมจำนวน 1,500 กล่อง จะได้ส่งมอบให้แก่ตัวแทนชุมชนดินแดง จำนวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนดินแดง 1 เคหะชุมชนดินแดง 2 ชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงระยะที่ 1 (แฟลตแปลงจี) และชุมชนดินแดง แฟลต 21-32 (หน้ากระทรวงแรงงาน) ซึ่งเป็นเมนู กะเพราไก่ ไข่ต้ม มาม่าผัดซีอิ๊ว และข้าวผัดไก่

อย่างไรก็ตาม หากแรงงาน สนใจจะเพิ่มทักษะความรู้ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากหลักสูตรข้างต้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีบริการอย่างหลากหลาย อาทิ หลักสูตรด้านช่าง คอมพิวเตอร์ บาริสต้า การสร้างแบรนด์เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดการฝึกอบรม หรือติดต่อที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้