หน้าแรก เศรษฐกิจ โบรกมองขยายเพดานหนี้เป็น70%หวังกระตุ้นศก.

โบรกมองขยายเพดานหนี้เป็น70%หวังกระตุ้นศก.

39
แชร์ข่าวนี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายการเพิ่มมูลค่าการส่งออกซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นการรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่และฟื้นตลาดเก่าให้กลับคืนมานั้น ล่าสุด ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม”จับคู่ธุรกิจ” เปิดตลาดใหม่ขยายตลาดเติม ในภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป กลุ่มCIS แอฟริกา และตะวันออกกลาง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 367 ล้านบาท มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า 105 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ และสินค้าไลฟ์สไตล์ และมีนักธุรกิจในต่างประเทศสนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 28 ราย ระหว่างกิจกรรมจับคู่ เกิดการเจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 77 คู่ โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการสั่งซื้อได้แก่ อาหารสำเร็จรูป ข้าวหอมมะลิ น้ำผลไม้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องสำอาง สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์สปา อะไหล่รถยนต์ น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น และสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร

โดยภาพรวมของการส่งออกไทยไปยัง 6 ภูมิภาคดังกล่าวในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกตลาด สำหรับ ตลาดเดิม 2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคอเมริกา มีการขยายตัว ร้อยละ 22.2 และภูมิภาคยุโรป มีการขยายตัวขยายตัว ร้อยละ 20.9 สำหรับตลาดใหม่ 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 12.4 ภูมิภาคแอฟริกา ขยายตัวร้อยละ 17.9 และภูมิภาคลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 93.5

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้