หน้าแรก สังคม ศาลปกครองสั่งงดทิ้งขยะภูเขาทน.นครศรีฯ

ศาลปกครองสั่งงดทิ้งขยะภูเขาทน.นครศรีฯ

51
แชร์ข่าวนี้

กรณีนายสมพร ดำพริก อุปนายกสภาทนายความฝ่ายปฏิบัติการ นายพรชัย มนต์ชัยรัตนกุล ประธานคณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 ได้นำสำนวนคำฟ้อง คดีที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน 14 ราย คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 14 ราย หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะซึ่งมีปริมาณมากกว่า 2.4 ล้านตัน ก่อมลภาวะอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะอย่างหนัก ได้เข้าชื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม ได้เข้ายื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ล่าสุดเมื่อ 21 กันยายน 2564 นายประสาร พยาบาล ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีทางปกครอง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้ส่งหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลจากการฟ้องคดีชุดแรกของผู้เสียหายจำนวน 53 ราย ไปยัง 14 หน่วยงานที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลปกครองได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนการพิพากษา โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ระงับการทิ้งขยะด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้ดำเนินการขุดร่องนำระหว่างบ่อขยะกับถนนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเพื่อระบายเป็นทางน้ำเสียจากบ่อขยะ (น้ำชะขยะ) ไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาจุลินทรีย์อย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้