หน้าแรก สังคม ยะลาเดินหน้าตรวจเชิงรุกสถานประกอบการ

ยะลาเดินหน้าตรวจเชิงรุกสถานประกอบการ

82
แชร์ข่าวนี้

สำนักงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ยะลา ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดงานจังหวัด ยะลา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ยังคงเดินหน้าปฏิบัติเขิงรุกในการตรวจหาผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ตามคำสั่งการของนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในสถานประกอบการโดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินการคัดกรองลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ ด้วยชุดตรวจ ATK โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้เข้าทำการตรวจ ลูกจ้างพนักงานของบริษัทยะลาเซเว่น จำกัด มีลูกจ้างรับการตรวจทั้งหมดจำนวน 75 ราย ในการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ได้เข้าทำการตรวจ ลูกจ้างของบริษัทบำรุงโยธากิจ จำกัด อ.เมืองยะลา มีลูกจ้าง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน 75 ราย เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิท 19 ในวันนี้ ( 11 ต.ค. 64) จังหวัดยะลามีผู้ติดเชื้อ 719 ราย เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจ ลูกจ้าง พนักงาน ในสถานประกอบการภายในจังหวัดยะลา นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการประชาสัมพันธ์และนำลูกจ้างของสถานประกอบการ มาทำการตรวจหาเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของกลุ่มลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จะพบว่า นายจ้าง หรือสถานประกอบการได้ให้ความสำคัญ และมีความเข้มงวด ในการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มแรงงาน และเน้นย้ำกำชับการป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นกลุ่มเสี่ยง จนอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อในกลุ่มแรงงาน ซึ่งทางลูกจ้างเอง ก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏระเบียบในการดูแลตนเองด้วย ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครยะลา ก็ออกตรวจด้วยชุด ATK ตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครยะลาอีกด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้