หน้าแรก การเมือง นายกฯชื่นชมโคกหนองนาเน้นการพึ่งพาตัวเอง

นายกฯชื่นชมโคกหนองนาเน้นการพึ่งพาตัวเอง

116
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชา นาคาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจุดแรกนายกฯตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการพลังงานทดแทน และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา หรือ “โคกอีโด่ยวัลเลย์” ที่วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระปัญญาวชิรโมลี บรรยายสรุปของโรงเรียนศรีแสงธรรมที่มีการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา เน้นการพึ่งพาตนเอง สร้างการเรียนแบบมีอาชีพ ให้ทุกคนเห็นปัญหาในชุมชนและร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยระบุ ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีการสืบสานรักษาต่อยอดนโยบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่สืบทอดต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่ 9 และที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน นี่เป็นการสร้างพลังจากท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็ง นี่คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) แต่มีปัญหาหลายอย่างที่รัฐบาลต้องดูแล เพื่อให้สิ่งที่ท้องถิ่นดำเนินการเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยหวังให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่ม

พร้อมกันนี้? นายกรัฐมนตรี? เยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริดศรีแสงธรรม ERC Sandbox จากนั้น ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา และพบปะเครือข่ายโคก หนอง นา ของวัดป่าศรีแสงธรรม และจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ช่วงท้ายพระปัญญาวชิรโมลี นำความเดือดร้อนชาวบ้านมาแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุด ต้องได้รับการซ่อมแซม ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ทุกความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของประชาชนจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดูแล พร้อมพูดติดตลกว่า ถนนที่ว่าจะเอา 4 เลน หรือ 6 เลน สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวกับนักเรียนที่มาให้การต้อนรับ ว่า วันหน้าจะต้องขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มการเรียนรู้โดยทุกเรื่องที่เป็นปัญหารัฐบาลได้รับฟังทั้งหมด และต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่วางไว้? จึงขอให้ทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน? คืออะไร ซึ่งถือเป็นโจทย์เท่านั้น แต่มีแผนแม่บทและแผนงานโครงการที่ต้องทำต่อเนื่องทุกปี และรวมผลงาน 5 ปีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกคนเป็นทรัพยากรที่ต้องพัฒนาไปสู่อนาคต อนาคตอยู่ที่ทุกคน เราต้องหาวิธีการให้ทุกคนมีอนาคตที่ดี นี่คือหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลเรื่องการศึกษาเรียนรู้และทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทั้งหมดอยู่ในพื้นฐานของความพอเพียง วันหน้าพวกเราจะเป็นคนใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อจากสิ่งที่ทำไว้วันนี้ ยืนยันว่านายกฯ จะทำให้ดีที่สุด ทั้งนี้ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ซึ่งเราสังคมเราจะดีขึ้นได้เริ่มจากครอบครัว ต่อมาคือครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและเราอยู่ในกลุ่มคนที่คิดดีทำดีไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้คิดว่าไม่มีทางที่จะไม่ก้าวหน้า และวันนี้อยากให้ตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเป็นอะไร อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจหรือข้าราชการ ต้องแข็งแรงกินข้าวเยอะๆ ออกกำลังกายให้ตัวสูงๆคนไหนอยากเป็นครู พยาบาลเป็นได้หมด วันนี้ลุงอยู่ลุงทำให้ วันหน้าข้าราชการต้องเข้มแข็งอยู่แล้ว

นายกฯ ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า วันนี้โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งโลก ตนเปิดไปดูไม่เคยโกรธอาจจะว่าลุงเยอะหน่อย แต่ลุงรู้ว่าลุงทำอะไรอยู่ ไม่ได้ทำอะไร
ลุงไม่เคยโกรธอยู่แล้ว เพราะห้ามยาก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้