หน้าแรก การเมือง “สุชาติ”จับตาข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี

“สุชาติ”จับตาข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี

40
แชร์ข่าวนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงใกล้สิ้นปี 2564 นี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสถานประกอบกิจการหลาย ๆ แห่ง ใกล้จะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน จึงมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ซึ่งสถานประกอบกิจการจำนวนมากโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สูญเสียรายได้จากการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง มีการเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน เงินโบนัสและสวัสดิการต่าง ๆ อาจไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่ายและเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในความห่วงใยของรัฐบาล

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลด้านนโยบายของกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน ทำความเข้าใจกับนายจ้าง และลูกจ้าง ให้ยึดหลักความเป็นจริงของผลประกอบการของแต่ละสถานประกอบกิจการ มาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจและช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติในสถานประกอบกิจการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้