หน้าแรก การเมือง ส.ส.จี้ พาณิชย์ดูแลข้าราคาตกต่ำกก.ละ8บ.

ส.ส.จี้ พาณิชย์ดูแลข้าราคาตกต่ำกก.ละ8บ.

72
แชร์ข่าวนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยช่วงแรกเป็นการหารือของ ส.ส.ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข โดยสมาชิกได้หารือถึงราคาข้าวตกต่ำราคารับซื้อกิโลกรัมละ 8 บาท จึงขอหารือไปยังกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ตรวจสอบดูแลการค้าตลาดข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อความเป็นธรรมของชาวนา นอกจากนี้ ส่วนใหญ่สมาชิกยังนำปัญหาภัยแล้ง ทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ และน้ำเพื่อการเพาะปลูกจึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็ว

ขณะปัญหาอื่น ๆ ที่สมาชิกหารือทั้งปัญหาถนนชำรุด ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาการจ่ายเงินชดเชยการสร้างเขื่อนราษีไศลที่ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับเงินชดเชย ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนซึ่งหลายจังหวัดเกิดปัญหานานกว่า 3 ปี ประชาชนไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินและอยู่อาศัย จึงขอร้องผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน ได้ดูแลส่วนนี้ รวมถึงเรื่องการจ่ายค่าชดเชยชาวนาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา ขณะนี้ชาวนาบางพื้นที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้