หน้าแรก เศรษฐกิจ คุมเข้มเครื่องทำน้ำอุ่น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

คุมเข้มเครื่องทำน้ำอุ่น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

682
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ว่า คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สคบ.ได้ ออกประกาศเรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย จากการใช้สินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ การแสดงฉลากของสินค้า เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ก๊าซไม่เหมาะสมทำให้การระบายอากาศไม่เพียงพอ เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต จึงกำหนดให้เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยประกาศจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ใดฝ่าฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่ติดฉลากตามที่กฎหมายระบุไว้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ข้อความที่ต้องระบุในฉลาก มีอาทิ ข้อแนะนำในการใช้ ต้องระบุว่า ควรติดตั้งภายนอกอาคาร หากติดตั้งภายในอาคารให้ติดตั้งที่ระบายอากาศ ขณะที่คำเตือน ต้องระบุว่า อันตรายถึงชีวิต ถ้าติดตั้งในห้องที่ไม่มีการระบายอากาศ ฯลฯ


แชร์ข่าวนี้