หน้าแรก สังคม ขอนแก่นระวังน้ำท่วม 24 ชม.เร่งแจกกระสอบ

ขอนแก่นระวังน้ำท่วม 24 ชม.เร่งแจกกระสอบ

50
แชร์ข่าวนี้

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ทุกปีเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากและขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการ คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงได้เตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนการทำงานทุกฝ่ายเพื่อรับมือและเฝ้าระวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ซึ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่เสี่ยงการรับน้ำแบ่งเป็น 12 โซน 28 พื้นที่ ซึ่งทั้ง 28 พื้นที่มีแผนการรองรับและแก้ไขเป็นระยะ ทุกกองสำนักของเทศบาลฯมีการบูรณาการร่วมกันแยกออกเป็นการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟู การเยียวยา ทั้งยังคงมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

” มาตรการการป้องกันลำดับแรกทั้ง 12 โซน 28 พื้นที่ มีการวางท่อระบายน้ำ และใช้แรงงานชุมชนเพื่อขุดลอกโดยขณะนี้ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานและได้ใช้แรงงานเกือบ 75% พร้อมกับมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เอกชนซึ่งจะเป็นรถลอกท่อขนาดใหญ่จำนวนมากมาดำเนินการลอกท่อในสายสำคัญของเมือง และได้มีการเตรียมการพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็เคยมีปัญหาอยู่เป็นระยะๆ พื้นที่ที่เป็นทางระบายน้ำเช่นชุมชนมิตรภาพซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญของเมืองขอนแก่นเพราะพื้นที่นี้จะรับน้ำมาจากเทศบาล ต.บ้านเป็ดจะไหลเข้ามาผ่านเมืองและจุดนี้เป็นจุดสำคัญ”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะออกไปประจำจุดพื้นที่ที่มีการสั่งการ และพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม ทันทีที่เกิดฝนตกหรือล่วงหน้าก่อนการเกิดฝนตก 1 ชม. ขณะที่สำนักช่างจะมีเจ้าหน้าที่ได้ประจำประตูระบายน้ำต้องบริหารจัดการระบายน้ำ เพราะต้องพูดถึงน้ำนอกเมืองที่จะไหลเข้าเมืองถ้าฝนตกหนัก และน้ำจากนอกเมืองเข้ามาเยอะจะทำให้น้ำเอ่อล้นและทำให้การระบายน้ำมีปัญหา

ทั้งยังคงมีการประสานงานร่วมชุมชนรวมถึง อสม. ที่จะเข้าดูแลพื้นที่เสี่ยง ทั้งการจัดการขยะที่อยู่บนตะแกรงบนท่อระบายน้ำเพื่อที่จะเขี่ยขยะออกไม่ให้ขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำ อย่างไรก็ตามได้เตรียมกระสอบทรายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่ต้องการมารับได้ครอบครัวละไม่เกิน 30 กระสอบ โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้