หน้าแรก เศรษฐกิจ กสร. เตือนนายจ้าง ลูกจ้างดูแลความปลอดภัยช่วงฤดูฝน

กสร. เตือนนายจ้าง ลูกจ้างดูแลความปลอดภัยช่วงฤดูฝน

60
แชร์ข่าวนี้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีฝนตกชุก และต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย นายจ้าง ลูกจ้าง ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จนอาจจะทำให้นายจ้าง และลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

รวมถึงเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จึงขอให้นายจ้าง และลูกจ้างร่วมกันดูแลสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยการร่วมกันตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้ารั่ว ดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร หากลูกจ้างมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งมีมาตรการเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยทั้งในการให้ความรู้และกำกับดูแลให้ลูกจ้างที่ใช้ยานพาหนะเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการลื่นไถลบนท้องถนน

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ จึงอยากให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณ

ที่อาจได้รับผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดตัวหรือพังทลาย โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้