หน้าแรก สังคม ประมงเถื่อนอ่าวปากพนังวิกฤตขยายเพิ่มสามเท่าตัว

ประมงเถื่อนอ่าวปากพนังวิกฤตขยายเพิ่มสามเท่าตัว

68
แชร์ข่าวนี้

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ตรวจประมงทะเล หน่วยปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ยังคงต้องออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันโดยใช้เรือยางและเรือหางยาวของกลุ่มอาสาสมัครประมงทะเล ติดตามตรวจยึดการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในกลุ่มเครื่องมือทำลายล้างทรัพยากร เช่น ลอบพับ หรือที่เรียกว่าลอบไอ้โง่

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดักจับสัตว์น้ำได้ทุกรูปแบบทุกขนาดโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำวัยอ่อนจนเริ่มส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือถูกต้องตามกรอบของกฎหมายในอ่าวปากพนังอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายพรศักดิ์ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า 2 ปีที่ผ่านมาทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักของทุกฝ่ายมาก่อนหน้านั้นถึง 3 ปี หรือราว 5 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรกลับมาสมบูรณ์มาก

แต่ 2 ปีนี้กลับพบว่าเดิมกลุ่มประมงเถื่อนที่มีอยู่ราว 500 รายในเขตอ่าวปากพนัง กลับเพิ่มมากขึ้นถึงกว่า 2 พันรายหรือกว่า 3 เท่าตัวจากทรัพยากรมากจึงกล้าเสี่ยงรายได้สูงเอาเปรียบผู้ที่ทำประมงอยู่ในกรอบของกฎหมาย บางรายถูกจับยึดแล้วไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ราคาแพงมาใช้ใหม่

หากรอดตาเจ้าหน้าที่ 2-3 ครั้งคุ้มทุนแถมกำไร นอกจากนั้น 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณป้องปราม ต้องใช้เรือยางออกปฏิบัติงานทำให้กลุ่มผิดกฎหมายยิ่งขยายตัว

ส่วนชาวประมงพื้นบ้านรายหนึ่งยอมรับว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นหลายอย่าง ทั้งไอ้โง่ที่ทำให้ทรัพยากรลดลงอย่างมาก เพิ่มขึ้นอย่างมาก เกรงกลัวกลุ่มประมงผิดกฎหมายต้องพยายามออกห่างหนีออกจากกลุ่มไอ้โง่ไปที่ไกลๆ ไม่อยากอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเครื่องมือเราเองก็เสียหาย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้