หน้าแรก การเมือง “หมอระวี” เสนอเลื่อนกฏหมายลูกมาก่อน “ชวน” ไม่ยอม

“หมอระวี” เสนอเลื่อนกฏหมายลูกมาก่อน “ชวน” ไม่ยอม

75
แชร์ข่าวนี้

การประชุมร่วมกันรัฐสภา ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่การประชุม ได้เปิดการประชุมในเวลา 09:47 น. โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานรัฐสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้มี ส.ส. และ ส.ว. ลาการประชุม 64 คน

แบ่งเป็นลาพิเศษ 32 คน ลาเพราะติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 คน และลาที่ไม่เจ็บป่วย 28 คน จากนั้น ได้เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ… ในวาระสองต่อเนื่องในมาตรา 8

โดยต้องใช้เวลารอองค์ประชุม พอสมควร กว่าจะได้ลงมติ ซึ่งผลการลงมติที่ประชุมเห็นชอบกับการแก้ไข ทั้งนี้ ก่อนการเข้าสู่มาตราต่อไป นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เสนอต่อนายชวน

ให้ขอเลื่อนวาระการประชุม โดยขอให้นำร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ตามข้อบังคับ และขอให้หยุดการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ชั่วคราว โดยไม่ทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไป

ทั้งนี้ นายชวน ขอให้ดำเนินไปตามวาระ ไม่มีอะไรแทรก เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมา และขอให้เป็นไปตามวาระพิจารณา พร้อมขอให้ เลขาธิการสภาฯ เข้าสู่การพิจารณามาตรา 9 ต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้