หน้าแรก การเมือง จับตาประชุมร่วมรัฐสภาจะล่มอีกหรือไม่

จับตาประชุมร่วมรัฐสภาจะล่มอีกหรือไม่

40
แชร์ข่าวนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) หลังจากการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในมาตรา 24/1 ต้องล่มไป เนื่องจาก ส.ส.และ ส.ว.

ไม่เข้าห้องประชุมเพื่อลงมติ และพรรคเล็กที่สนับสนุนสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอเปิดปผระชุมใหม่อีกครั้ง ก่อนครบกำหนด 180 วัน

ทั้งนี้ ต้องจับตาว่า ในการประชุมวันนี้ สมาชิกรัฐสภา จะแสดงตัวเป็นองค์ประชุม และร่วมลงมติ ครบถ้วนตามข้อบังคับอีกหรือไม่ หลังจาก ในการประชุมครั้งล่าสุด มีการแสดงตัว

เป็นองค์ประชุมครบ แต่ไม่ยอมยอมแสดงตัวในการลงมติ จนทำให้สภาต้องล่มไป ซึ่งหากวันนี้ ล่มอีก จะทำให้ กฏหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.สูตรบัญชีรายชื่อหาร 500 จะเลยกรอบการพิจารณา

และต้องกลับไปใช้สูตร หาร 100 ตามร่างแรก ที่รับหลักการ ฉบับที่เขียนโดย กกต. แทน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้