หน้าแรก สังคม สระแก้วจัดงานคล้ายวันสถาปนาจว.ครบรอบ29ปี

สระแก้วจัดงานคล้ายวันสถาปนาจว.ครบรอบ29ปี

51
แชร์ข่าวนี้

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำลอง รวมทั้งกล่าวรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ 29 ปี

ตามที่มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย จังหวัดสระแก้วได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ความเป็นมาของจังหวัดสระแก้วมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีต รวมถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อครั้งทรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้รับมอบหมายจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบในกัมพูชา ขณะที่ยกทัพมาถึงเขตจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน ได้แวะพักที่บริเวณ “สระแก้ว – สระขวัญ” ก่อนที่จะยกทัพไปตีเสียมราฐ และเมื่อยกทัพไปถึงก็สามารถจัดการความไม่สงบในกัมพูชาได้สำเร็จ สระแก้ว – สระขวัญ

จึงเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคล และทางราชการ ได้นำน้ำจากสระน้ำดังกล่าว มากระทำพิธีถือน้ำศักดิ์สิทธิ์พิพัฒน์สัตยา จึงได้มีการนำคำว่า “สระแก้ว” มาเป็นนามมงคล จัดตั้งขึ้นเป็น “จังหวัดสระแก้ว” ในปัจจุบัน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้