หน้าแรก เศรษฐกิจ คลัง ชี้ แบงก์รัฐดูแลลูกหนี้ได้หลังขึ้นดอกเบี้ย

คลัง ชี้ แบงก์รัฐดูแลลูกหนี้ได้หลังขึ้นดอกเบี้ย

46
แชร์ข่าวนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจาก ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปีเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีนั้น สถาบันการเงินของรัฐอาจต้องปรับขยับขึ้นดอกเบี้ย หลังจากไม่ได้ขยับขึ้นดอกเบี้ยมา 2 ปีแล้ว

แต่สถาบันการเงินของรัฐอัตราดอกเบี้ยงที่ขยับขึ้นก็ยังต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เพราะยังต้องดูแลกลุ่มลูกค้าของแต่ละธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง สถาบันการเงินของรัฐจะมีวิธีและมีมาตรการดูแลในการปรับโครงสร้างหนี้ ให้สามารถปรับตัวได้ เชื่อว่าธนาคารรัฐสามารถดูแลลูกค้าได้โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป อาจต้องปรับดอกเบี้ยตามนโยบาย แต่จะต้องปรับขึ้นทั้ง 2 ขา ทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การสร้างงานในส่วนของภาคการท่องเที่ยวภาคบริการเชื่อว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนแรงงานในภาคท่องเที่ยวบริการยังไม่เพียงพอ คนยังสามารถหางานทำได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้