หน้าแรก เศรษฐกิจ คนป่วยปีหนูมีสิทธิเลือกซื้อยา สั่งร้านหมอตี๋แสดงราคาชัดเจน

คนป่วยปีหนูมีสิทธิเลือกซื้อยา สั่งร้านหมอตี๋แสดงราคาชัดเจน

458
แชร์ข่าวนี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ฯลฯ ถึงแนวทางความร่วมมือการเผยแพร่แสดงราคายาว่า ได้ขอให้ร้านขายยาขนาดใหญ่ส่งราคาขายยามาให้กรมโดยเน้นยาภายใต้ (UCEP) หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิ์ทุกที่ 3,000 รายการ ให้กรมนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dit.go.th  ให้ประชาชนตรวจสอบ เหมือนกับที่ได้ดำเนินการมาแล้วกับโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงจะนำราคายาของร้านขายยาไปจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วส่งกลับไปให้ร้านขายยานำไปติดตั้งให้ประชาชนสแกนเพื่อเปรียบเทียบกับราคาขาย ของโรงพยาบาลเอกชนได้

“ประชาชนไม่เพียงแต่ตรวจสอบราคาขายยาของโรงพยาบาลเอกชน แต่ละแห่งผ่านเว็บไซต์ และการสแกนคิวอาร์โค้ดที่โรงพยาบาล แต่ยังตรวจสอบราคาของร้านขายยา นำมาเปรียบเทียบกับราคาขายของโรงพยาบาลเอกชนได้ด้วย ทำให้รู้ว่าควรซื้อจากที่ไหน ถ้าโรงพยาบาลเอกชนถูกกว่าก็ซื้อที่โรงพยาบาลเอกชน ่ถ้าที่ร้านขายยาถูกกว่าก็ไปซื้อที่ร้านขายยา ทำให้สอดรับกับการกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนเขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยไปซื้อยาจากร้านขายยาข้างนอกได้”

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สภาเภสัชกรรมให้ข้อมูลว่า ร้านขายยาจำนวนมากมีมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชชุมชน (จีพีพี) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้


แชร์ข่าวนี้