หน้าแรก เศรษฐกิจ ขอแก้ไขกฎหมายกองทุนน้ำมัน อุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ

ขอแก้ไขกฎหมายกองทุนน้ำมัน อุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ

402
แชร์ข่าวนี้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ทำเรื่องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมัน พ.ศ.2562 ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้กลไกกองทุนน้ำมันเข้าไปอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) ได้ จากปัจจุบันภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าว มาตราที่ 55 กำหนดให้ยกเลิกการอุดหนุนภายใน 3 ปี หรือเริ่มตั้งแต่ปี 2563 และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งครั้งละไม่เกิน 2 ปี เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันมุ่งให้ความสำคัญกับเชื้อเพลิงชีวภาพในการยกระดับราคาสินค้าภาคการเกษตร โดยเฉพาะปาล์ม อ้อยและมันสำปะหลัง

“กระทรวงพลังงานได้พิจารณาว่า เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซล เอทานอลเป็นน้ำมันบนดิน โดยไบโอดีเซลขณะนี้ได้ส่งเสริมให้ดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันพื้นฐานในการช่วยยกระดับราคาปาล์ม และต่อไปต้องดูในส่วนของเอทานอลที่ผสมกับน้ำมันเบนซิน ในการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ที่จะยกระดับอี 20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐาน ดังนั้น ในส่วนนี้ก็จะไปยกระดับราคาอ้อยและมันสำปะหลังที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล หากไม่มีกลไกกองทุนน้ำมันเข้ามาดูแล ก็จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ ราคาและความมั่นคงทางพลังงาน โดยการแก้ไข พ.ร.บ.ก็เป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลราคาเชื้อเพลิงชีวภาพเท่านั้น”


แชร์ข่าวนี้