หน้าแรก ข่าวในพระราชสำนัก กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทอดพระเนตรกิจกรรมในงานครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทอดพระเนตรกิจกรรมในงานครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์

727
แชร์ข่าวนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมในงานครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.51 น.


แชร์ข่าวนี้