หน้าแรก เศรษฐกิจ พณ.เปิดบ้านประชุมกมธ.ร่วมไทย-นิวซีแลนด์

พณ.เปิดบ้านประชุมกมธ.ร่วมไทย-นิวซีแลนด์

473
แชร์ข่าวนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-นิวซีแลนด์ ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากไทยทุกรายการแล้วตั้งแต่ปี 2558 ขณะที่ ไทยได้ยกเลิกการเก็บภาษีกว่าร้อยละ 99 ของรายการสินค้าทั้งหมดจากนิวซีแลนด์แล้ว ส่งผลให้การค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวถึงร้อยละ 321 นับตั้งแต่ FTA ระหว่างสองประเทศมีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ จะหารือถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยผ่านโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโคนมไทย” การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs


แชร์ข่าวนี้