หน้าแรก เศรษฐกิจ ธอส. แจกเงิน 1 พันบาท เป็นของขวัญปีใหม่ เฉพาะลูกค้าที่เหลือวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้าน

ธอส. แจกเงิน 1 พันบาท เป็นของขวัญปีใหม่ เฉพาะลูกค้าที่เหลือวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้าน

368
แชร์ข่าวนี้


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธอส. เห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ ให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยจะจ่ายเงินให้ลูกค้าคืน รายละ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่าย ดูแลค่าครองชีพให้กับลูกค้า เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศในช่วงสิ้นปี ให้คึกคัก และเป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินคืน 1,000 บาท จะช่วยเฉพาะลูกค้าที่เหลือวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวน 178,000 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 90 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้มาก โดยจะจ่ายผ่านแอพพลิเคชันจีเอสบีออล (GHB ALL) ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร โอนให้ภายในเดือนธ.ค. หลังจากลูกค้าชำระเงินงวดเดือนธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติวินัยการชำระดีติดต่อกัน 48 เดือน

“มาตรการนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธอส. แล้ว ซึ่งวงเงินที่ใช้ 90 ล้านบาทถือว่าไม่มาก เป็นการดูแลลูกค้าของธนาคาร ที่มีประวัติชำระดี โดยมาตรการนี้จะนำไปรวมกับมาตรการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้งหมด ที่อยู่ในการพิจารณาของ รมว.คลัง ซึ่งจะประกาศเป็นแพ็กเกจของขวัญปีใหม่”

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ในส่วนของภาพรวมการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร ในปันี้ คาดว่าจะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.03 แสนล้านบาท โดยล่าสุด 27 พ.ย. สามารถปล่อยได้แล้ว 1.81 แสนล้านบาท รวมกับช่วงเดือนธ.ค. ที่คาดว่าจะปล่อยได้ไม่ต่ำกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท ก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ล่าสุดอยู่ที่ 4.6% โดยคาดว่าปีนี้จะควบคุมให้เหลือที่ 4.3%
แชร์ข่าวนี้