หน้าแรก เศรษฐกิจ ฮ่องกงขอเป็นสมาชิก “อาร์เซ็ป” ดิ้นดึงอินเดียกลับเข้าโต๊ะเจรจา

ฮ่องกงขอเป็นสมาชิก “อาร์เซ็ป” ดิ้นดึงอินเดียกลับเข้าโต๊ะเจรจา

421
แชร์ข่าวนี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ประธานคณะเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-ฮ่องกง และหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ฝ่ายไทย เปิดเผยว่า นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบแนวทางการเจรจาอาร์เซ็ป ว่า

ไทยและสมาชิกต้องร่วมลงนามในความตกลงให้ได้ ตามเป้าหมายที่ผู้นำได้ประกาศไว้ในปี 63 ดังนั้นไม่ว่าประเด็นที่จะมีการหารือเพิ่มเติมก็ต้องให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 63 ขณะที่ฮ่องกงได้ส่งหนังสือไปยังสมาชิกอาเซียน เพื่อยืนยันความตั้งใจเดิมที่จะเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ปหลังจากฮ่องกงได้แสดงความจำนง จะเข้าเป็นสมาชิกมาแล้วตั้งแต่ปี 61 นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณจากอีกหลายประเทศ ที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ป เช่น ชิลี แคนาดา ฯลฯ

“เมื่อการเจรจาเอฟทีเออาเซียน-ฮ่องกงเสร็จสิ้นและลงนามเมื่อปี 61 ฮ่องกงได้ขอเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ป แต่อาเซียนต้องการให้การเจรจาอาร์เซ็ปเสร็จก่อนจึงจะพิจารณารับสมาชิกใหม่ ถึงวันนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปได้ประกาศความสำเร็จแล้วเมื่อเดือน พ.ย.62 ฮ่องกงจึงส่งหนังสือย้ำความตั้งใจเดิมอีกครั้ง โดยจะขอเข้าเป็นสมาชิกให้ได้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาร์เซ็ปต้องเห็นพ้อง รวมกันสำหรับการเปิดรับสมาชิกใหม่ แต่ในระหว่างนี้ สมาชิกกำลังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเตรียมการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปในปี 63”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อาเซียนและประเทศคู่เจรจาอาร์เซ็ป ยังไม่ได้หารือถึงการรับสมาชิกใหม่ คาดว่า จะหารือกันถึงกระบวนการรับสมาชิกในช่วงการประชุมคณะเจรจาจัดทำอาร์เซ็ประดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ทีเอ็นซี) ที่จะประชุมครั้งแรกเดือน ม.ค.63 ที่เวียดนาม หลังจากผู้นำได้ประกาศความสำเร็จของการเจรจาไปแล้ว รวมถึงจะหารือกับอินเดียในประเด็นที่ยังคงค้างให้เสร็จโดยเร็วตามเป้าหมายของผู้นำด้วย

ทั้งนี้ หากฮ่องกงเป็นสมาชิกของอาร์เซ็ป จะยิ่งทำให้อาร์เซ็ปมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะมีความหลากหลายด้านการค้า และการลงทุนในภูมิภาคอาร์เซ็ป เพราะฮ่องกงมีศักยภาพมากในการลงทุนภาคบริการ และ เป็นศูนย์กลางการเงินของโลก และจีนให้เสรีภาพและอิสระต่อฮ่องกงในการบริหารเศรษฐกิจและการค้าของตนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การเข้าเป็นสมาชิกอาร์เซ็ปของฮ่องกง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าของฮ่องกงในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ในเวลาเดียวกัน จะส่งผลดีต่อการขยายการค้า การลงทุนให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และอาเซียนได้เป็นอย่างดี ในท่ามกลางการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศมหาอำนาจ ที่กำลังส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน

นายรณรงค์กล่าวถึงกรณีของอินเดีย ที่มีประเด็นคงค้างที่ต้องเจรจากับสมาชิกอาร์เซ็ปเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการและ การลงทุนว่า ล่าสุดคู่เจรจาบางประเทศ กำลังใช้ความพยายามอย่างหนัก ทำให้อินเดียกลับเข้าสู่การเจรจา และลงนามความตกลงร่วมกัน 16 ประเทศให้ได้ โดยพร้อมตอบสนองข้อเรียกร้องของอินเดียให้ได้มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องไม่ส่งผลต่อการดำเนินการของสมาชิก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลงนามความตกลงในปี 63 และเมื่อเร็วๆนี้ ได้ส่งหนังสือเชิญอินเดียเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเดือน ม.ค.63 แล้ว ขณะนี้กำลังรออินเดียตอบรับการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


แชร์ข่าวนี้