หน้าแรก สังคม วอนปรับเกณฑ์แจกผ้าห่ม อุณหภูมิต้องต่ำกว่า 8 องศา ภัยหนาว กระทบชีวิตคน

วอนปรับเกณฑ์แจกผ้าห่ม อุณหภูมิต้องต่ำกว่า 8 องศา ภัยหนาว กระทบชีวิตคน

561
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 12 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดต่อเนื่องในพื้นที่ จ.พะเยา พบว่าบางพื้นที่เริ่มมีสัตว์ตายจากผลกระทบอากาศหนาวแล้ว เช่น อ.เชียงคำ ปลาในร่องน้ำตาย สุนัขตาย ขณะเดียวกันทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในจังหวัดพะเยา เริ่มสะท้อนถึงผลกระทบจาก ภัยหนาว ครั้งนี้ เพราะมีประชาชนทั่วจังหวัดประสบภัยหนาวกว่า 8 หมื่นคน

นางกัญญาณัฐ ศรีใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีระเบียบเรื่องเกณฑ์ประกาศภัยหนาว โดยยึดหลักอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมงนั้น ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอย่างมากธุรกิจโฆษณา

ที่ผ่านมา ต.งิม อ.ปง มีอุณหภูมิ 7-8 องศาเซลเซียส ซึ่งวัดได้ในช่วงกลางดึกถึงเช้ามืด แม้นไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แต่ก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศหนาวเย็นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เสี่ยงต่ออากาศหนาวที่ลดฮวบลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงอยากร้องขอไปถึงรัฐบาลให้ปรับเกณฑ์อุณหภูมิเพื่อประกาศภัยหนาว เป็น 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วัน เหมือนในอดีต เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป

ด้านนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.พะเยา ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในพะเยา ว่า เกณฑ์การประกาศภัยหนาวที่กำหนดต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการประกาศพื้นที่ภัยภิบัติ ภัยหนาว ทั่วทั้งจังหวัด เพราะจุดที่วัดอุณหภูมิไม่ได้อยู่ที่บนดอยสูง แต่อยู่ในเมืองซึ่งอุณหภูมิไม่ถึงเกณฑ์

พื้นที่รอบนอกและที่สูงอุณหภูมิต่ำถึง 5-6 องศาเซลเซียส มาตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค. แล้ว ดังนั้นตนจึงได้นำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมาธิการงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทย(ทม.) ได้ดำเนินการทำเรื่องขอยกเว้นระเบียบไปยังกระทรวงการคลัง จากต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส เป็น ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน 3 วัน โดยกำลังเร่งรัดทางกระทรวงการคลังอยู่

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0605/10067 ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กรณีภัยหนาว


แชร์ข่าวนี้