หน้าแรก เศรษฐกิจ ถึงคิวรีดภาษีค้าออนไลน์

ถึงคิวรีดภาษีค้าออนไลน์

330
แชร์ข่าวนี้

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะ ซึ่งเป็นกฎหมายลูกเพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2562 โดยกำหนดให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการชำระเงิน ต้องส่งรายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งเงินฝาก เงินโอน ทุกบัญชีรวมกัน ภายในวันที่ 31 มี.ค.2563

ทั้งนี้ ธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ 1.การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปี 2.การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และหากผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตาม อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มที่ถูกจับตา คือผู้ค้าออนไลน์ หรือกลุ่มค้าขายที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก โดยกรมสรรพากรจะใช้ข้อมูลการโอนเงินไปประกอบการพิจารณากับข้อมูลอื่น เพื่อเรียกเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ซึ่งปีงบประมาณ 62 ที่ผ่านมากรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีจากกลุ่มที่อยู่นอกระบบเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ราย เป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท


แชร์ข่าวนี้