หน้าแรก เศรษฐกิจ “ฐากร” พัฒนา กสทช. 9 เรื่อง ปี 63 เดินหน้าการประมูล 5G

“ฐากร” พัฒนา กสทช. 9 เรื่อง ปี 63 เดินหน้าการประมูล 5G

475
แชร์ข่าวนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้กำหนดนโยบายสำคัญและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้บริหารสำนักงาน กสทช. 9 เรื่อง เช่น 1.การประมูลคลื่นความถี่ 5 จี 4 ย่านความถี่ เพื่อนำคลื่นความถี่ไปใช้ให้บริการ 5 จีในประเทศไทยได้ในปี 63 เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้แข่งขันกับประเทศต่างๆได้ สร้างความพร้อมรองรับการย้ายฐานการผลิตของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแพทย์ เป็นต้น 2.การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการ 5 จี

3.ประกาศอนุญาตสิทธิ์การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม ที่ให้สิทธิ์ กสทช.บริหารวงโคจรดาวเทียมที่เหลือจากให้สัมปทานดาวเทียมไทยคมเดิม เพื่อให้ได้ผู้ประมูลกิจการดาวเทียมรายใหม่ 4.จัดระเบียบสายสื่อสารและการ นำสายสื่อสารลงดิน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งอาเซียน 5.สร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6.เร่งปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) 7.กระจายการให้บริการจากสำนักงาน กสทช.ส่วนกลางไปยัง กสทช.ส่วนภูมิภาค 8.ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสทช. 9. การพัฒนา กสทช.ไปสู่สำนักงานดิจิทัล


แชร์ข่าวนี้