หน้าแรก สังคม เผยภาพน่าตกใจ “แม่น้ำยม” แห้งขอดไม่มีน้ำ สัญญาณเตือนภัยแล้งรุนแรง

เผยภาพน่าตกใจ “แม่น้ำยม” แห้งขอดไม่มีน้ำ สัญญาณเตือนภัยแล้งรุนแรง

479
แชร์ข่าวนี้

(7 ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตร ว่า แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของ จังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และ อำเภอโพทะเล ความยาว 127 กม. แม่น้ำยมที่ลดระดับและแห้งขอด เกือบตลอดลำน้ำ โดยเฉพาะที่ ที่บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำโพธิ์ประทับช้าง จังพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำยมในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม ภาพของแม่น้ำยมเมื่อมองบนพื้นราบคล้ายใกล้เคียงกับทะเลทรายเนื่องจากมองเห็นท้องแม่น้ำที่เป็นผืนทรายเป็นทางยาวตลอดทั้งลำน้ำ โดยเฉพาะในช่วงกลาง ผืนทรายจะร้อนจัดคล้ายกับทะเลทราย ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ในพื้นที่แม่น้ำโดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร

ขณะที่ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาย โชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก  นางรติฟัส  พ่วงพร้อม  หัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัย จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาย  นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหอไกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่การชำรุดเสียหายของประตูระบายน้ำ สนั่น ขจรประศาสน์ ปากคลอง DR7  บ้านคลองไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   หลังจาก มีเกษตรกรชาวนา ได้ร้องเรียน ว่า ประตูระบายน้ำซึ่งอยู่ในความดูแลของชลประทานเกิดชำรุด ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว กว่าหลายพันไร่ เบื้องต้นได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาโดยจะทำเชื่อมกับเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  กล่าวว่า ทางจังหวัดพิจิตร ได้สั่งให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล แจ้งเตือน เกษตรกรชาวสวนให้ เตรียมรับมือภัยแล้งคาดว่าปีนี้ สภาวะภัยแล้ง  จะรุนแรงมากนอกจากนี้ยังให้ แจ้งเตือนประชาชน ผู้ใช้น้ำ ให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด ให้งดทำนา หันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งคาดว่าปีนี้ สภาวะภัยแล้ง จะรุนมากนอกจากนี้ยังให้ แจ้งเตือนประชาชน ผู้ใช้น้ำ ให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด 


แชร์ข่าวนี้