หน้าแรก สังคม น้ำลำมูลทะลักท่วมวัดชุมชนพิมาย สูงกว่า 50 ซ.ม.

น้ำลำมูลทะลักท่วมวัดชุมชนพิมาย สูงกว่า 50 ซ.ม.

149
แชร์ข่าวนี้

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีฝนตกในช่วงนี้ จึงมีมวลน้ำไหลมาเติมลงในลำน้ำมูลอย่างต่อเนื่อง โดยในตำบลสัมฤทธิ์ น้ำลำน้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่นาและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง

รวมถึง ที่วัดป่าสินสมบูรณ์ (ธ.) และชุมชนบริเวณรอบวัด ม.10 บ้านสินสมบูรณ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ซึ่งระดับน้ำในลำน้ำมูลยังเพิ่มสูงทุกวัน โดยระดับน้ำไหลเอ่อเข้ามาท่วมบริเวณวัด สูงกว่า 30 เซนติเมตร และบางจุด ท่วมสูงถึง 50 เซนติเมตร ศาลา และกุฏิที่ไม่ได้ยกพื้นสูง ถูกน้ำเอ่อท่วมไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ ต้องนำเรือท้องแบนมาเตรียมไว้สำหรับขนย้ายคนและทรัพย์สิน ในขณะที่พระสงฆ์ไม่สามารถออกไปปฏิบัติกิจนิมนต์ได้ตามปกติ ส่วนชาวบ้านที่สัญจรผ่านหรือมาทำบุญที่วัด ก็ต้องเดินลุยน้ำเข้ามา

โดยชาวบ้านรายหนึ่งในชุมชน ม.10 ที่อาศัยอยู่ใกล้วัด บอกว่า มวลน้ำเริ่มไหลหลากเข้ามาท่วมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เอ่อท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะวัดอยู่ติดกับล้ำมูล หน้าฝนจะถูกน้ำท่วมมา 3 ปีติดกันแล้ว

จึงช่วยพระเก็บข้าวของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้า เพราะปีที่แล้วน้ำท่วมสูงถึงเมตรกว่า รถทุกชนิดไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะพายเข้าออกวัดและชุมชนเท่านั้น เป็นเรือพายของญาติโยมที่ทำบุญถวายให้กับวัด และเรือยนต์ของ อบต.สัมฤทธิ์ ที่มาคอยให้ความช่วยเหลือในจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมาย จึงเร่งประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับลำน้ำมูล ให้เตรียมรับมือและรีบขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ขึ้นที่สูง เพราะอาจได้รับความเสียหายจากฝนที่ยังตกต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะหลายพื้นที่ในอำเภอพิมาย ที่สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัด ไหลเข้ามาสมทบลงลำน้ำมูลเหนือเขื่อนพิมาย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews