หน้าแรก เศรษฐกิจ “ศักดิ์สยาม” สั่งกรมทางหลวงแจกน้ำช่วยประชาชนทั่วประเทศตลอด 24 ชม.

“ศักดิ์สยาม” สั่งกรมทางหลวงแจกน้ำช่วยประชาชนทั่วประเทศตลอด 24 ชม.

452
แชร์ข่าวนี้

“ศักดิ์สยาม” ไม่อยู่นิ่ง สั่งกรมทางหลวงจ่ายน้ำแก่ประชาชนฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชม.ช่วยบรรเทาขาดแคลนน้ำ ย้ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นช่วงหน้าแล้งด้วย

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมทางหลวง และหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง เข้าบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค ในโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ทั้งนี้ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ด้วยการแจกจ่ายน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ


รมว.คมนาคม กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนน้ำประปาผ่านหน่วยงานกรมทางหลวงในสังกัดซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามโดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะคลี่คลาย โดยประชาชนผู้เดือดร้อน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงพื้นที่ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมและสำรองปริมาณน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือไฟป่า รวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะเกษตรกรมาดำเนินโครงการหรืองานของกรมทางหลวงที่มีอยู่ เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

“รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งในปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมา จึงสั่งการเร่งด่วนให้กรมทางหลวงได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที และมีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอตลอดหน้าแล้ง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากภัยแล้ง”  รมว.คมนาคม กล่าว

ด้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า นายศักดิ์สยาม ยังได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงกำชับให้ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ใส่ใจประหยัดน้ำที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกทางหนึ่งด้วย และขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ โดยการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวัน ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างหน้าแปรงฟัน การล้างภาชนะต่างๆ พร้อมหมั่นดูแลตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้านหรือหน่วยงาน และรีบซ่อมแซมเมื่อพบปัญหาแตกรั่วซึม เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง


แชร์ข่าวนี้