หน้าแรก เศรษฐกิจ แก้กฎหมายคุมโดรน

แก้กฎหมายคุมโดรน

400
แชร์ข่าวนี้

ผู้ขับโดรนต้องผ่านการอบรมทฤษฎี-ปฏิบัติ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่เหมือนรถยนต์!

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า มีแผนปรับปรุงกฎหมายการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ให้ทันสมัยมากขึ้นและสอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีโดรนมีความก้าวหน้ามาก และมีราคาถูกลง จึงมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการบินพลเรือน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้านต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งความปลอดภัยต่อชุมชน และการปฏิบัติการบินของสายการบินพาณิชย์ ด้านความมั่นคง และความเป็นส่วนตัวของประชาชน ขณะเดียวกันมีการใช้โดรนเพื่อสันทนาการมากขึ้น เช่น ถ่ายภาพ หรือโปรยสารเคมีเพื่อการเกษตร เป็นต้น

ดังนั้นบุคคลที่เป็นผู้บังคับหรือขับโดรนต้องขึ้นทะเบียนกับ กพท. หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนโดรนกับกพท.กว่า 10,000 ราย แต่ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 100 กว่าราย ส่วนการลงทะเบียนเครื่องโดรนต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขณะนี้มีบริษัทสยามยามาฮ่ากำลังยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (เอโอแอล) สำหรับโปรยสารเคมีเพื่อการเกษตร

นอกจากนี้ ผู้ขับโดรนต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากโรงเรียนสอนการใช้โดรนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เหมือนการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จากเดิมที่ลงทะเบียนกับกพท.ก็ใช้โดรนได้เลยไม่ต้องผ่านการอบรม จากนี้ไป กพท.จะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI พิจารณาหลักสูตรการอบรม เพื่อรับรองสถาบันฝึกอบรมนักบินโดรนที่จัดตั้งโดย DTI ซึ่งจะเป็นสถาบันต้นแบบในการฝึกบินโดรน และให้บริการฝึกบินที่ได้มาตรฐานให้กับประชาชน ทั้งนี้ คาดว่ากฎหมายควบคุมโดรนจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้

สำหรับการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ หรือ HEMS นั้น ได้ปลดล็อกให้ขนส่งผู้ป่วยในพื้นที่จอดนอกเหนือสนามบินได้ เริ่ม 1 มี.ค.นี้ โดย กพท.ได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทางบก น้ำ อากาศ ส่งผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินถึงจุดหมายโดยเร็ว นอกจากนี้ เดือน ก.พ.นี้ ICAO จะมาตรวจสอบดูแลด้านความปลอดภัยของสนามบินและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร เช่น ด้านศุลกากร และเข้าเมือง เป็นต้น


แชร์ข่าวนี้