หน้าแรก เศรษฐกิจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฮ! รัฐเปย์ค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฮ! รัฐเปย์ค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท

36
แชร์ข่าวนี้

รัฐเปย์ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ให้ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วงเงิน 100 บาท ตลอด 3 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. ช่วยเหลือลดส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ให้กับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อีก 20 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 66 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 7.5 ล้านราย รวมเงิน 150 ล้านบาท

โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยปรับเพิ่มความช่วยเหลือส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหุงต้มจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 จากเดิม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มอีก 20 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 66 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา LPG ที่อยู่ในระดับสูงและลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยคาดว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่จะเริ่มใช้สิทธิได้ใน วันที่ 1 เม.ย. 66 นี้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้