หน้าแรก เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน เพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสิน 2 ปี แบบจุกๆ รวม 60 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน เพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสิน 2 ปี แบบจุกๆ รวม 60 ล้านบาท

46
แชร์ข่าวนี้

เช็กเงื่อนไข ธนาคารออมสิน เพิ่มเงินรางวัลพิเศษ สลากออมสิน 2 ปี ทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล มูลค่ารวม 60 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน เพิ่งเงินรางวัลพิเศษ สลากออมสิน 2 ปี (แบบใบสลาก และแบบสลากดิจิทัล) มูลค่ารางวัลรวม 60 ล้านบาท โดยเป็นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท และรางวัลพิเศษรวมมูลค่า 30 ล้านบาท (รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล) โดยบุคคลธรรมดาที่ฝากสลากออมสิน 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ย และเงินรางวัลเต็ม ปลอดภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก)

ราคาต่อหน่วย -สิทธิในการถูกรางวัล

  • สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 238
  • หน่วยละ 100 บาท
  • มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 24 เดือน

ระยะเวลารับฝากสลากออมสิน

  • ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.-30 มิ.ย. 66

รางวัลพิเศษ

  • รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท
  • รางวัลพิเศษ 30 ล้านบาท (รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล)

การออกรางวัลพิเศษ

  • ธนาคารออมสินจะออกรางวัลพิเศษวันที่ 1 ก.ค. 66

ช่องทางการฝากสลากออมสิน

  • ธนาคารออมสินทุกสาขา
  • แอปพลิเคชัน MyMo

กรณีที่ฝากไม่ครบ

  • ถอนก่อนฝากครบ 6 เดือน หักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้