หน้าแรก เศรษฐกิจ พณ.ลุยโปรโมทข้าวไทยในงาน THAIFEX 2566

พณ.ลุยโปรโมทข้าวไทยในงาน THAIFEX 2566

30
แชร์ข่าวนี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 ด้านการตลาดต่างประเทศ ได้จัดแสดงสินค้าข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและความโดดเด่นของข้าวไทย

ทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพมาตรฐาน และความหลากหลาย และจัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวไทยและผู้นําเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้นด้วย และขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าข้าวคุณภาพดีดังกล่าวในคูหากรมการค้าต่างประเทศ หมายเลขคูหา G29 และ G45 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปี 2566 กรมฯ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้คาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวไทยที่ 7.5 – 8.0 ล้านตัน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2556 ไทยส่งออกแล้วปริมาณ 2.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.41 โดยมีมูลค่าการส่งออก 48,612 ล้านบาท

เนื่องจากการส่งออกข้าวไทยได้รับปัจจัยบวกจากประเทศผู้นำเข้าข้าวสำคัญยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้าวในประเทศและรักษาความมั่นคงทางอาหาร และราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ด้วยปริมาณผลผลิตข้าวไทยเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันด้านราคา โดยตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ ได้แก่ อิรัก อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และจีน

นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนกิจกรรมเดินหน้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติสัญจรในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดคณะผู้แทนเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น ฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น งาน China – ASEAN Expo (จีน) งาน Fine Food (ออสเตรเลีย) และงาน ANUGA (เยอรมัน) เพื่อส่งเสริมตลาดและขยายโอกาสในการส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้