หน้าแรก เศรษฐกิจ ไทยที่ 6 นักท่องเที่ยวจีนจ่ายเงินผ่านมือถือ

ไทยที่ 6 นักท่องเที่ยวจีนจ่ายเงินผ่านมือถือ

315
แชร์ข่าวนี้

นายจัสติน ซาร์เจนต์ ประธานของนีลเส็น ไชน่า (Nielsen China) กล่าวว่า นีลเส็น (Nielsen) และอาลีเพย์ (Alipay) ได้ร่วมสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีน 4,837 คน และผู้ประกอบการในต่างประเทศ 547 ราย พบว่าอาเซียนยังรักษาความเป็นผู้นำสำหรับการบริการชำระเงินผ่านมือถือของนักท่องเที่ยวจีน

โดยสิงคโปร์และไทย ยังครองอันดับที่ 1 และ 6 ตามลำดับ จากการจัดอันดับทั่วโลก ซึ่ง 1 ใน 10 ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือมากที่สุด ได้แก่ 1.สิงคโปร์ 77%, 2.เกาหลีใต้ 71% 3.ญี่ปุ่น 68% 4.ออสเตรเลีย 67.6% 5.ฝรั่งเศส 67.5% 6.ไทย 67.2% 7.นิวซีแลนด์ 67.1% 8.แคนาดา 65.9% 9.อังกฤษ 64% 10.สหรัฐอเมริกา 61%

สำหรับสิงคโปร์เป็นประเทศแรกๆ ที่มีการปรับใช้โซลูชันการชำระเงินผ่านมือถือ ผู้ค้าเกือบทุกราย (97%) ระบุว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาลีเพย์รายงานอีกว่า เมื่อปี 2561-2562 ยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีนในสิงคโปร์และไทย เพิ่มขึ้น 14% ส่วนในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 23% ในระหว่างปี 2561-2562 โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนจีน ยังอยู่ในช่วงระยะการเดินทางด้วยเครื่องบิน 4 ชั่วโมง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และสิงคโปร์

ขณะที่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย อังกฤษ และแคนาดา ยังติดอันดับ 10 ประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าชาวจีนสนใจที่จะเดินทางไปยังประเทศที่พูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง พบว่านักท่องเที่ยวที่เกิดระหว่างปี 2523-2532 หรือมีอายุ 31-40 ปี มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15% ส่วน 70% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial) อายุระหว่าง 18-34 ปี จะค้นหาข้อมูลอย่างจริงจังเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ขณะที่ 50% ของนักท่องเที่ยวที่เกิดในปี 2533-2542 หรือมีอายุ 21-30 ปี เลือกที่พักโฮมสเตย์และที่พักขนาดเล็กมากกว่าโรงแรม


แชร์ข่าวนี้