หน้าแรก เศรษฐกิจ จีนซบไทยซึมรายได้ทรุดแสนล้าน

จีนซบไทยซึมรายได้ทรุดแสนล้าน

337
แชร์ข่าวนี้

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของไทยไตรมาส 1 นี้ น่าเป็นห่วงยิ่งเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่คาดคิดจากภายนอก ว่าด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่หากรัฐบาลจีนไม่สามารถควบคุมให้ยุติได้ภายในไตรมาส 1 จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย และหากยืดเยื้อไปถึงไตรมาส 2 ก็จะทำให้กระทบภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2563

ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า จีนจะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วเพียงใดเพราะจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญผลกระทบนี้ทำให้จีนปิดประเทศและเศรษฐกิจจีนย่อมชะลอตัวลง และยังกระทบท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเฉลี่ยเดือนละ 900,000 คน จึงคาดว่าไตรมาสแรกนี้ รายได้จากการส่งออกและท่องเที่ยวจากจีน จะทำให้ไทยสูญเสียรายได้รวมประมาณ 100,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปัจจัยภายในประเทศที่ต้องติดตามใกล้ชิด คือร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งต้องยอมรับว่างบประมาณได้ล่าช้าไปมาก นับตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 กระทบต่อเม็ดเงินที่จะอัดฉีด ลงไปในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาภัยแล้งว่าจะรุนแรงหรือไม่

โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มองว่าปีนี้ เศรษฐกิจไทยจะโต 2.5-3% ส่งออกโตติดลบ 2-0% ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่ขณะนั้นยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงเป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามใกล้ชิด”


แชร์ข่าวนี้