หน้าแรก เศรษฐกิจ เอไอเอสฟ้องศาลปกครองค้าน “อนุญาโต” จ่ายค่าผลประโยชน์ “ทีโอที” กว่า 3.1หมื่นล้าน

เอไอเอสฟ้องศาลปกครองค้าน “อนุญาโต” จ่ายค่าผลประโยชน์ “ทีโอที” กว่า 3.1หมื่นล้าน

390
แชร์ข่าวนี้

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่เอไอเอส และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.58 และวันที่ 30 พ.ย.58 ตามลำดับ

โดยทีโอทีได้เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จำนวน 62,774 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.44 กรณีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินและครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.45 กรณีการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม (roaming) เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสำคัญทำให้ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนกว่าที่กำหนดในสัญญาหลักนั้น บริษัทขอเรียนว่าในวันที่ 29 ม.ค.63 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (3 ต่อ 2) ให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.58 บริษัทได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่ได้รับคำชี้ขาดต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด และบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผลของคำชี้ขาดข้างต้นจึงไม่ได้กระทบต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของกิจการหรือความสามารถในการชำระหนี้หากมีความคืบหน้าที่สำคัญของคดีนี้เป็นประการใดแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


แชร์ข่าวนี้