หน้าแรก สังคม เฮดังๆ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ทุกวันหยุดราชการ ยาวถึงปี 2578

เฮดังๆ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ทุกวันหยุดราชการ ยาวถึงปี 2578

521
แชร์ข่าวนี้

ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขึ้นทางด่วนฟรี! 3 เส้นทาง เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-ทางด่วนอุดรรัถยา (ปากเกร็ด-บางปะอิน) ไม่เก็บค่าบริการตลอดอายุสัญญา ยาวไปจนถึงปี 2578

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯ ฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษได้รับประโยชน์โดยจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง ในวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ 19 วัน) อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยมีเงื่อนไขขยายเวลาสิ้นสุดสัมปทานไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.2578 แต่จะไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าทางด่วนถึงปี 2571 และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ขึ้นทางด่วนฟรีตลอดอายุสัมปทานถึง 31 ต.ค. 2578

โดยวันหยุดที่ใช้บริการทางด่วนฟรี มีดังนี้

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม

วันมาฆบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

วันจักรี 6 เมษายน

วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน (รวมวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของปี 2563 รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะชดเชยให้ในภายหลัง)

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม

วันสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้