หน้าแรก การเมือง ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดใบเหลือง “กรุงศรีวิไล” สั่งเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ

ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดใบเหลือง “กรุงศรีวิไล” สั่งเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ

482
แชร์ข่าวนี้

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขต 5 จ.สมุทรปราการ อันเนื่องมาจากนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ถูกกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้

วันนี้ (30 มิ.ย.) มีรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลือง “นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 กรณีกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท แก่ประชาชนในพื้นที่

โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง จึงพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ตามมาตรา 133 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ระบุว่า เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา

ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย และให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว และให้นําความในมาตรา 138 วรรค 2 วรรค 3 และวรรค 4 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

เลขาธิการ กกต. แจง “กรุง” ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมได้ ศาลไม่ได้ตัดสิทธิ์

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจากนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.สมุทรปราการ เขต 5 ถูกกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้นายกรุงศรีวิไล ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.ป.เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า กรณีนี้เป็นกรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น โดยไม่ได้ตัดสิทธิผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ดังนั้น หากนายกรุงศรีวิไล มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ยังสามารถลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิมได้ โดยกระบวนการหลังจากนี้ สำนักงาน กกต. จะประสานไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนที่ กกต. จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป

ก้าวไกล พร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจากนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.สมุทรปราการ เขต 5 ถูกกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้นายกรุงศรีวิไล ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ ว่า พรรคก้าวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่เขต 5 จ.สมุทรปราการ แล้ว และนี่จะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกลที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หลังจากที่ 54 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล เพื่อสานต่อภารกิจอนาคตใหม่

พร้อมกันนี้ นายวิโรจน์ กล่าวถึงการที่ กกต. แจกใบเหลือง และต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของพรรคพลังประชารัฐ ที่มีลักษณะถูกชี้นำด้วยผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องแนวนโยบายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่พรรคก้าวไกลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของประชาชน ที่ต้องการนำพาประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า เป็นตัวแทนของประชาชนที่สามารถทำให้เสียงของประชาชนดังขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้