หน้าแรก เศรษฐกิจ มีมติโยกย้ายตำแหน่งบิ๊ก “การบินไทย”

มีมติโยกย้ายตำแหน่งบิ๊ก “การบินไทย”

441
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติสำคัญ ประกอบด้วย

1.ให้นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพศาล พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (การแยกบัญชีการเงินของหน่วยธุรกิจ)

2.แต่งตั้งนายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชีอีกตำแหน่ง

3.โยกย้ายนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (สายทรัพยากรบุคคล)

4.แต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดำรงตำแหน่งรักษาการอีก 2 ตำแหน่ง คือ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้