หน้าแรก เศรษฐกิจ เปิดไทม์ไลน์เวนคืนที่ดิน ส่งมอบพื้นที่สร้างรถไฟเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

เปิดไทม์ไลน์เวนคืนที่ดิน ส่งมอบพื้นที่สร้างรถไฟเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

587
แชร์ข่าวนี้

“คมนาคม” วางไทม์ไลน์ส่งมอบพื้นที่สร้างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน เฟสแรก “ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา” ครบ 100% ภายใน ก.พ. 64 เร่งเคลียร์ผู้บุกรุก-ยกเลิกสัญญาเช่า ฟากเอกชนเตรียมแผนพลิกโฉม “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ก่อนจ่ายเงินและรับโอนจาก รฟท.มาดำเนินการเอง ต.ค.ปีหน้า

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ว่าได้รับทราบความคืบหน้าการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปี 63 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่อีอีซี (กพอ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ และอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงบประมาณที่ได้พิจารณารายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่มีอุปสรรค และได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

ขณะที่การเวนคืนที่ดิน โยกย้ายผู้บุกรุกและยกเลิกสัญญาเช่านั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ ได้จัดประชาสัมพันธ์กับผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน รวมถึงการสำรวจรายละเอียดที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและพืชผล โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จากนั้นจะประชุมและจ่ายค่าทดแทนทั้งหมด ตามแผนจะใช้วิธีการเจรจา ทั้งนี้ คาดว่าจะทำสัญญาซื้อขายกับผู้ถูกเวนคืน และจ่ายค่าทดแทนภายใน พ.ย.63 จากนั้นจะรับมอบที่ดินที่ถูกเวนคืน และส่งมอบที่ดินให้เอกชนคู่สัญญาในระยะแรก ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภาทั้งหมด 100% ภายในเดือน ก.พ.64 ตามแผน แต่หากเกิดกรณีล่าช้า อาทิ ผู้ถูกเวนคืนยื่นอุทธรณ์ อาจต้องใช้เวลาตามขั้นตอน ส่วนเจ้าของที่ดินทักท้วง หรือร้องเรียนจะเคลียร์ให้จบภายใน ส.ค.64 ขณะที่การส่งมอบพื้นที่ระยะที่ 2 ช่วงดอนเมือง-สุวรรณภูมิ ใช้เวลาดำเนินการอีก 2 ปี 3 เดือน

นายชัยวัฒน์กล่าวอีกว่า ในส่วนการโยกย้ายผู้บุกรุกที่มีผลกระทบกับโครงการช่วงดอนเมือง-สุวรรณภูมินั้นมีผู้บุกรุก 267 หลังคาเรือน ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภามีผู้บุกรุก 302 หลังคาเรือน ซึ่งในขณะนี้ รฟท.อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกโดยดำเนินการตามกฎหมาย ขณะที่การยกเลิกสัญญาเช่านั้น มีทั้งสิ้น 213 สัญญา แบ่งเป็นช่วงดอนเมือง-พญาไท 100 สัญญา จะยกเลิกสัญญาเช่าให้เสร็จภายใน ธ.ค.63 และช่วงลาดกระบัง-อู่ตะเภา 113 สัญญา จะดำเนินการให้เสร็จภายใน ต.ค.63

ในด้านการขอเข้าพื้นที่ของหน่วยงานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น โดยมี 8 หน่วยงานที่ขอรื้อย้ายกรณีเร่งด่วนในพื้นที่ของกรมทางหลวง (ทล.) เช่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าของกองทัพเรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็นต้น โดย ทล.ได้อนุญาตให้ ปตท.เข้าพื้นที่ช่วงดอนเมือง-พญาไทแล้ว ส่วนอีก 7 หน่วยงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาต โดยสั่งการให้ ทล.แนะนำหน่วยงานที่มาขอเข้าพื้นที่จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและเรียบร้อย เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จในครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม หากติดปัญหาอุปสรรคใดๆให้นำมารายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ในส่วนของการขอขยายเขตทางเพิ่มที่เอกชนต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 6 จุด ได้แก่ สถานีลาดกระบัง, บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ, ประตูน้ำของกรมชลประทาน, ช่วงข้ามแม่น้ำบางปะกง โดยต้องทำสะพานรถไฟความเร็วสูงใหม่, ช่วงอุโมงค์เขาชีจรรย์ และบริเวณทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา มีผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนทั้งสิ้น 48 ราย จำนวน 63 แปลง ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนต้องทำให้เสร็จภายใน ก.ค.นี้ จากนั้นจะสรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นช่วง ส.ค.63 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ควบคู่ด้วย โดยใช้หลักการเวนคืนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากเวนคืนบางส่วนแล้ว แต่ใช้พื้นที่ไม่ครบแปลง เหลือเศษที่ดิน 20-25 ตารางวาให้เวนคืนทั้งหมด เพื่อใช้สำหรับเขตปลอดทางด้วย หรือถ้าออกแบบหลบได้ ให้กระทำเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน

นายชัยวัฒน์กล่าวต่ออีกว่า บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบิน จำกัด ยังได้รายงานความก้าวหน้าการโอนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง คือ 1.การตรวจสอบสถานะด้านเทคนิคจะแล้วเสร็จปลาย ก.ค.นี้ 2.การเตรียมความพร้อมการเดินรถ 3.การปรับปรุงบริการให้ผู้โดยสาร เช่น การตกแต่งภายในสถานี ทั้งไฟแสงสว่าง ติดระบบเครื่องปรับอากาศ (แอร์) และจัดที่จอดรถ 4.การคืนสภาพทรัพย์สิน โดยการปรับปรุงอาคารสถานีที่ต้องมั่นคงแข็งแรง และ 5.การปรับระบบเพื่อรองรับ การเดินรถ โดยใช้เวลารวม 16 เดือน เริ่มตั้งแต่ มิ.ย.63 ต้องเสร็จสิ้น ก.ย.64 พร้อมทั้งชำระเงินให้ รฟท. จากนั้นจะส่งมอบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องช่วง ต.ค.64 เชื่อว่าบริษัทดำเนินการอย่างมืออาชีพ เนื่องจากมีการทำแผนไว้อย่างชัดเจน

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้