หน้าแรก การเมือง ประชาชนมอง “ยุบสภา” ช่วยแก้สถานการณ์ พบมากกว่าครึ่งไม่สนับสนุนรัฐบาลแล้ว

ประชาชนมอง “ยุบสภา” ช่วยแก้สถานการณ์ พบมากกว่าครึ่งไม่สนับสนุนรัฐบาลแล้ว

602
แชร์ข่าวนี้

ประชาชนส่วนใหญ่มอง ยุบสภาช่วยแก้สถานการณ์ได้ มีมากถึง 57.3% ไม่สนับสนุนรัฐบาลแล้ว

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ยุบสภา หรือ ปรับรัฐมนตรี” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จำนวน1,437 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 79.2 ระบุ ยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ขณะที่ ร้อยละ 20.8 ปรับคณะรัฐมนตรี ก็ช่วยได้

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน ร้อยละ 57.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล แต่ ร้อยละ 21.8 สนับสนุน และ ร้อยละ 20.9 เป็นพลังเงียบ โดยเมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มจุดยืนทางการเมือง พบว่า กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปรายเงินกู้ มาอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ในช่วงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก
และล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 57.3 ในช่วงสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้