หน้าแรก เศรษฐกิจ คมนาคม “คุมเข้ม” การจราจร คนแห่ใช้บริการขนส่งสาธารณะช่วงหยุดยาว

คมนาคม “คุมเข้ม” การจราจร คนแห่ใช้บริการขนส่งสาธารณะช่วงหยุดยาว

579
แชร์ข่าวนี้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงหยุดยาววันที่ 24-27 ก.ค.63 โดยข้อมูลสะสมพบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 7,278,977 คน/เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 1.55%

ทั้งนี้ มีปริมาณการจราจรเข้า-ออก กทม. 10,617,596 คัน ต่ำกว่าคาด 11.36% โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 9,983,176คัน ส่วนอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมพบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 283 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 40 คน บาดเจ็บ 226 คน และส่วนใหญ่เป็นทางตรง 79.15% ทำให้ขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเฉพาะที่ จ.ชลบุรี มากที่สุด 28 ครั้ง มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง 76 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 26 คน เกิดที่จังหวัดพัทลุงมากที่สุด 6 ครั้ง และไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ

สำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง แต่พบว่ามีผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถ บขส.ต่ำกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 121 แห่ง 49,119 คัน พบข้อบกพร่อง 32 คัน ได้สั่งให้แก้ไข 31 คัน และเปลี่ยนรถ 1 คัน ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ พบมีเรือโดยสารไม่พร้อมใช้งานโดยสั่งห้ามใช้ 2ลำ ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานทุกประเภทไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามการเดินทางกลับของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในวันที่ 28 ก.ค. และจะมีปริมาณการเดินทางที่สูงขึ้น โดยเน้นย้ำให้จัดระเบียบการจราจรใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV และโดรน สำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางหลักสำคัญ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการการจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเดินทางช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุและรับข้อร้องเรียนต่างๆได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.1584 ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร.1586 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร.1146 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี โทร.1543 ศูนย์รัชดา ขสมก. โทร.1348 และศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รฟท. โทร.1690

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้