หน้าแรก การเมือง เทพไท เห็นด้วย แก้รัฐธรรมนูญ ม.256 แต่ห้ามแตะหมวดสถาบัน

เทพไท เห็นด้วย แก้รัฐธรรมนูญ ม.256 แต่ห้ามแตะหมวดสถาบัน

415
แชร์ข่าวนี้

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้น และตนในฐานะเจ้าของญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งตนจะเสนอร่างแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ

1.แก้ไขมาตรา 256 เพื่อปลดล็อกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาตามมาตรฐานสากล และมีการลงประชามติจากประชาชนด้วย

2.ให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตัวแทนนักวิชาการทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ และ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทุกจังหวัด

3.มีการกำหนดความชัดเจนเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นการแก้ไขที่ไม่ให้มีการแตะต้องหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขการปลุกระดม ในช่วงการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น

แต่หลักเกณฑ์การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา256(2) จะต้องใช้เสียงของ ส.ส.จำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ คือประมาณ 100 คน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.อยู่ 52 คน จำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุน จากพรรคการเมืองอื่น เพื่อลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวร่วมจากพรรคการเมืองอื่นๆอีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสานงานเป็นการภายใน กับ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไว้บ้างแล้ว และหวังว่ามีเสียงสนับสนุนครบ 100 คน สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

cr. sanook


แชร์ข่าวนี้