หน้าแรก เศรษฐกิจ คลังขายบอนด์ออมทรัพย์ 2 รุ่น 50,000 ล้าน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.2% จูงใจคนไทยลงทุน

คลังขายบอนด์ออมทรัพย์ 2 รุ่น 50,000 ล้าน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.2% จูงใจคนไทยลงทุน

502
แชร์ข่าวนี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยสบน.เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น 2 อายุ 2 ช่องทาง จำนวน 50,000 ล้านบาท ดังนี้ 1. รุ่นวอลเล็ต (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) สบม.ครั้งที่ 2 วงเงินจำหน่าย 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเพิ่มวงเงินซื้อถึง 5 ล้านบาท จากรุ่นแรกให้ลงทุนเพียง 500,000 บาท เริ่มต้นที่ 100 บาทขึ้นไป เริ่มจำหน่ายวันที่ 25 ส.ค.-11 ก.ย.63

2. รุ่นก้าวไปด้วยกัน (Moving Forward) วงเงินจำหน่าย 45,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.22% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารในตลาดถึง 1.15% ต่อปี จำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย อาทิ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ เป็นต้น เปิดการจำหน่าย 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 26 ส.ค.- 3 ก.ย.63 ให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายไม่จำกัดวงเงินซื้อต่อธนาคารและช่วงที่ 2 วันที่ 4 -11 ก.ย.63 ให้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ไม่จำกัดวงเงินสูงขั้นสูง

“การออกพันธบัตรครั้งนี้ เป็นเพราะประเทศไทยมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จึงต้องการนำเงินที่ได้ไปสำรองไว้ในคลัง ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติให้มีการปรับเพิ่มวงเงินกู้ของรัฐบาลในกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ในปีงบประมาณ 63 วงเงิน 214,093 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 63 จะต่ำกว่าเป้าประมาณ 9% หรือ 300,000 ล้านบาท ส่วนรัฐจะกู้เพิ่มเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติหรือไม่นั้น ต้องรอพิจารณารายได้เข้ามาก่อนในช่วงเดือน ก.ย.นี้ หลังจากเลื่อนการจัดเก็บรายได้ไปช่วงหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การกู้เงินลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วช่วงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส เมื่อปี 51”

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้