หน้าแรก เศรษฐกิจ อายิโนะโมะโต๊ะ ดันแคมเปญ “Too Good To Waste กินหมด ลดโลกร้อน” ชูความเป็นผู้นำด้านอาหาร

อายิโนะโมะโต๊ะ ดันแคมเปญ “Too Good To Waste กินหมด ลดโลกร้อน” ชูความเป็นผู้นำด้านอาหาร

153
แชร์ข่าวนี้

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ “Too Good To Waste กินหมด ลดโลกร้อน” ร่วมกับคณะเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยเริ่มต้นจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) ผ่านวิธีการทำอาหารที่พัฒนาขึ้นโดยอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วย เมนูรักษ์โลก Too Good To Waste Recipe หรือ เมนูอาหารสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยลดขยะอาหารให้กับโลกได้ ภายใต้เว็บไซต์ https://www.ajinomoto.co.th/th/recipe ที่ประกอบด้วย 4 ประเภทเมนู คือ

  1. ประเภทเมนูกินได้ทุกส่วน ใช้วัตถุดิบให้หมดทั้งชิ้น โดยไม่เหลือทิ้ง
  2. ประเภทเมนู กินได้ทั้งเปลือก ใช้วัตถุดิบที่ปกติต้องทิ้ง มาทำเป็นเมนูอาหารได้
  3. ประเภทเมนู กินได้แม้ไม่สวย ใช้วัตถุดิบที่เก็บไว้นานจนช้ำหรือดำ ไม่น่ากิน มาทำเป็นเมนูอาหารได้
  4. ประเภทเมนู กินได้ใหม่ ใช้เมนูอาหารที่กินเหลือไว้ มาทำเป็นเมนูอาหารใหม่ได้อีกครั้ง

โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมลงมือทดลองประกอบอาหารจริงจากแต่ละประเภทเมนู พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้เทคนิคการจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และในช่วงท้ายยังได้ให้น้อง ๆ นิสิตได้ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอไอเดียเมนูอาหารลดโลกร้อน (Co-Creation Menu) จนได้มากถึง 12 เมนูรักษ์โลกสุดสร้างสรรค์ สุดท้ายจึงได้คัดเลือก 4 เมนู จาก 4 กลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดแนวคิด “Too Good To Waste กินหมด ลดโลกร้อน” ผ่านการโชว์การประกอบอาหาร และแจกชิมให้กับเพื่อน ๆ นิสิตอีกด้วย

s__434544644_0

ศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทแนวหน้าในธุรกิจอาหาร และปารถนาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก เพื่อความ ‘อยู่ดีมีสุข’ ของทุก ๆ คน ผ่านการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ที่มุ่งช่วยแก้ไขปัญหาสังคมควบคู่ไปกับสร้างคุณค่าผ่านธุรกิจของเรามาตั้งแต่เริ่ม อายิโนะโมะโต๊ะ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการจัดการกับปัญหาขยะอาหาร เราจึงเริ่มต้นออกมาให้ความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจผ่านโครงการ ‘Too Good To Waste กินหมดลดโลกร้อน’ เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว จนสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกให้ลดลงได้อย่างยั่งยืน”

s__434544646_0

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง คณบดี คณะเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอบคุณที่ทางบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะฯ เห็นถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน และได้นำแนวคิดที่ดีและสร้างสรรค์ มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจกับนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบัน”

s__434544649_0

ผู้แทนนิสิตคณะเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมว่า “หนูคิดว่าปัญหาโลกร้อน ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นโลกเดือดนั้นส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่พวกเราเองก็สัมผัสได้จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา และรู้สึกว้าวกับแนวคิดที่ทางอายิโนะโมะโต๊ะได้คิดและมานำเสนอกับพวกเรา ถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆ เพราะแค่เรากินหมด ก็ช่วยลดโลกร้อนได้แล้ว แต่ทางอายิฯ คิดไปไกลกว่านั้น คือช่วยคิดเมนูที่อร่อย ใช้วัตถุดิบแบบไม่เหลือทิ้ง และสุดท้ายถ้าเรากินหมด เราก็จะไม่สร้างขยะให้กับโลกนี้อีกด้วย”

s__434544650_0

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในวงจรอาหารของนิสิตและบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและวิธีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยในระหว่างการอบรม ทางผู้ประกอบการต่างร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในธุรกิจของตนเอง เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารและขยะอาหารที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นได้ต่อไป

s__434544655

ทางบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยนำร่องผ่านมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากอาหาร ผ่านโครงการ “Too Good To Waste กินหมด ลดโลกร้อน” ด้วยแนวคิดในการลดปริมาณขยะอาหารง่าย ๆ ผ่านการรับประทานให้หมดในทุกมื้ออาหารและใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกการทำอาหาร เพียงเท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนสำคัญในการได้ช่วยโลกไปพร้อมๆ กัน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้