หน้าแรก เศรษฐกิจ เราเที่ยวด้วยกัน ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ได้คืนตอนไหน?

เราเที่ยวด้วยกัน ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ได้คืนตอนไหน?

386
แชร์ข่าวนี้

เราเที่ยวด้วยกัน เผยขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบิน 40% หรือได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อเที่ยวข้ามจังหวัดอีกทั้งพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินคืน 40% ได้แต่ไม่เกิน 1,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 2,000,000 สิทธิ์แรก ให้กับผู้ที่เดินทางเสร็จสิ้นมาแล้วโดยจะต้องนำโค้ดจองบนบัตรโดยสารเครื่องบินมากรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์ เพื่อรับส่วนลดค่าบัตรโดยสารที่สำรองจ่ายไป

สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท มีดังนี้

595940
  • จองตั๋วเครื่องบินและชำระเงินเต็มจำนวนตามช่องทางปกติของสายการบิน
  • เข้า Check-in ที่โรงแรม และ Check-out ตามที่จองไว้เพื่อยืนยันว่าเดินทางและเข้าพักจริง
  • เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เลือกลงทะเบียนโครงการส่วนรับคืนค่าตั๋วเครื่องบิน
  • Log-in เข้าสู่ระบบ โดยจะ Log-in ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่พักแล้วเท่านั้น
  • กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน (โดยจังหวัดที่เดินทางไป-กลับต้องอยู่ในภาคเดียวกันกับโรงแรมที่พัก)
  • กดยืนยันการส่งแบบฟอร์ม และจะแสดงสถานะเป็นคำขอจองสิทธิ์สมบูรณ์
  • ได้รับค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั่วเครื่องบินไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่งใน G-Wallet แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กรณีตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขในโครงการ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้