หน้าแรก เศรษฐกิจ เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาท คลังโอนให้งวดสุดท้าย 29-30 มิ.ย. นี้

เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาท คลังโอนให้งวดสุดท้าย 29-30 มิ.ย. นี้

401
แชร์ข่าวนี้

เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาท คลังโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 2 วันสุดท้าย 29-30 มิ.ย. นี้

จากมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว-อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63) นั้น

ล่าสุด ผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินตั้งแต่แรกเริ่มจะได้รับการโอนเงินเยียวยาจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 29-30 มิ.ย. นี้ เป็นงวดสุดท้ายของเดือนแล้ว ส่วนกลุ่มที่ตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันกว่า 302,160 คนนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะนำไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกรรมการกลั่นกรอง


แชร์ข่าวนี้