หน้าแรก การเมือง ฝ่ายค้าน ชงรัฐบาลรับฟังนศ.โดยตรง อย่าเสียเวลาตั้งกมธ. ขู่ไม่ร่วมด้วย

ฝ่ายค้าน ชงรัฐบาลรับฟังนศ.โดยตรง อย่าเสียเวลาตั้งกมธ. ขู่ไม่ร่วมด้วย

434
แชร์ข่าวนี้

ฝ่ายค้าน เสนอรัฐบาล เปิดเวทีรับฟังความเห็นนักศึกษาโดยตรงจะดีสุด เพราะคู่กรณีคือ รัฐบาลกับนักศึกษา ชี้ ตั้ง กมธ. ไปก็เสียเวลา-ไม่ได้ประโยชน์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ก.ค. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.)
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงทิศทางการพิจารณาและแนวทางการลงมติตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณามีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ตามที่มี ส.ส. จากพรรคการเมืองของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านยื่นเสนอ ว่า ญัตติที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอเป็นเรื่องเดียวกันที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น แต่ต่างกันที่ญัตติของฝ่ายรัฐบาลมุ่งให้เสนอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขณะที่ญัตติของฝ่ายค้านมุ่งให้รัฐบาลมารับฟังความคิดเห็นเองโดยตรง

นายสุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่าเพื่อให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดและเป็นการคลี่คลายปัญหาที่แท้จริง เราจะต้องแสดงความจริงใจและรับฟังให้ได้ใจความจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ทำเป็นพิธีการเท่านั้น เพราะหากมีการตั้ง กมธ. ขึ้นมาก็เหมือนเป็นการผลักหน้าที่ให้สภา รับฟังความเห็นแทนรัฐบาลผ่าน กมธ. เพื่อนำข้อสรุปส่งไปยังรัฐบาล โดยไม่ทราบว่ารัฐบาลจะรับฟังเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอจริงหรือไม่

“ดังนั้น ฝ่านค้านจึงเสนอให้รัฐบาลจัดห้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะคู่กรณีในเรื่องนี้คือรัฐบาลกับนักศึกษา เพราะหากตั้ง กมธ. ขึ้นมาใหม่จะทำให้เสียเวลาและเปลืองงบประมาณเสียเปล่าจากการรับฟังความเห็นแค่ครั้งเดียว” นายสุทิน กล่าว

ฝ่ายค้าน เสนอรัฐบาล เปิดเวทีรับฟังความเห็นนักศึกษาโดยตรงจะดีสุด
ฝ่ายค้าน เสนอรัฐบาล เปิดเวทีรับฟังความเห็นนักศึกษาโดยตรงจะดีสุด

นายสุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเรียกร้อง 3 ข้อของนักศึกษานั้น แยกเป็นข้อ 2 คือ การยุบสภา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 และข้อร้องเรียนการคุกคามนั้น ต้องให้นายกรัฐมนตรีมาตอบโดยตรง เพราะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ ส่วนข้อร้องเรียนการคุกคาม ต้องให้รัฐบาลมาตอบเพราะเป็นผู้ดูแล

นายสุทิน กล่าวว่า ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้หลักเมตตาเปิดใจฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรง ขณะที่การลงมติในวันนี้ฝ่านค้านจะลงมติให้รัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรง แต่หากวันนี้ ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้ตั้ง กมธ. วิสามัญ ฝ่ายค้านอาจจะไม่ส่งชื่อเข้าร่วมเป็น กมธ. เพราะไม่เกิดประโยชน์

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้