หน้าแรก เศรษฐกิจ ปล่อยผี 7 แสนแรงงานต่างด้าว

ปล่อยผี 7 แสนแรงงานต่างด้าว

517
แชร์ข่าวนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ขยายเวลาการทำงานในไทยได้ รวม 741,636 ราย จนถึงเดือน มี.ค.2565 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านกำลังแรงงานในการฟื้นฟูประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ที่มาจากคนต่างด้าวรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

โดยการบริหาร ประกอบด้วย 1.กลุ่มคนต่างด้าว 649,064 คน ประกอบด้วย ที่เข้ามาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปีช่วงเดือน มี.ค.-ก.ค.2563 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มี.ค.2565 ทั้งนี้ ให้นายจ้างต้องพาคนต่างด้าว ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ต.ค.2563 และ 2.กลุ่มคนต่างด้าวที่มีบัตรผ่านแดน 92,572 คน จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มี.ค.2565 ต้องไปขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางาน ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ภายในวันที่ 31 ต.ค.2563

ทั้งนี้ การอนุญาตให้ทำงาน จะเป็นครั้งละ 3 เดือน และหากคนต่างด้าวประสงค์ทำงานกับนายจ้างต่อไป ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ ซึ่งครั้งแรก ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.2565

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้