หน้าแรก สังคม โคราชเผาหนักมากควันไฟปกคลุมถนน

โคราชเผาหนักมากควันไฟปกคลุมถนน

357
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณถนนทางหลวง สายบ้านไพล- อำเภอโนนสูง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อไปยังพื้นที่อำเภอโนนไทยมีชาวนาลักลอบจุดเผาไฟตอซังและฟางข้าวในแปลงนาจำนวนหลายสิบไร่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงมือทำนาปลูกข้าวในฤดูกาลเพาะปลูก ทำให้เกิดกลุ่มควันไฟลอยปกคลุมพื้นผิวถนนบริเวณทางโค้งของถนน ระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ส่งผลให้รถสัญจรผ่านไปมาลำบาก มองไม่เห็นเส้นทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ จำเป็นต้องจูงเข็นรถผ่านบริเวณดังกล่าว

ถึงแม้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ขอความร่วมมือชาวนางดเผาตอซัง เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง ยังทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากปกคลุมพื้นผิวการจราจร เสี่ยงยานพาหนะของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีเศษฝุ่นละอองขนาดเล็กและขี้เถ้าที่เกิดจากการจุดไฟเผาตอซังข้าวและฟางข้าว พัดปลิวตามกระแสลมตกลงมาบนพื้นผิวการจราจรด้วย ทำให้มองไม่เห็นเส้นทาง สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

โดยสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดี แต่มีหลายพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) นครราชสีมา อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ ซึ่งฝุ่น PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่าและกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมาก หรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด จะทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพ ทําให้หลอดลมอักเสบมีอาการหอบหืด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้