หน้าแรก การเมือง เปิดเหตุผล ศาลอาญาทุจริต ยกฟ้อง กกต. เร่งรัดคดี ธนาธรถือหุ้นสื่อ

เปิดเหตุผล ศาลอาญาทุจริต ยกฟ้อง กกต. เร่งรัดคดี ธนาธรถือหุ้นสื่อ

390
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 25 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีวันที่ 24 ธ.ค. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจคำฟ้อง ในคดีหมายเลขดำ อท.168/2562 ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. เป็นจำเลยที่ 1-7 ในความผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 69 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 83

จากกรณีจำเลยทั้ง 7 มีมติที่ประชุมครั้งที่ 63/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.ของโจทก์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 93(3)

และยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของส.ส.ของโจทก์สิ้นลงตามรัฐธรรมนูญ เป็นการวินิจฉัยและมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะวินิจฉัยโดยยังไม่มีการสืบสวน ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง และมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่าโจทก์ได้กระทำความผิดตามที่ปรากฏก่อนนั้น

สำหรับเหตุผลที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยที่ 14/2562 ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ บัญญัติให้กกต.มีหน้าที่และอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ในกรณีที่เห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ซึ่งกกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้การยื่นคำร้องของผู้ร้อง (กกต.) จึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ประกอบกับข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นเหตุผลและประเด็นเดียวกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง 7 ในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการยื่นคำร้องของกกต.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)

จึงฟังได้ว่าขั้นตอนสืบสวนการไต่สวนการวินิจฉัยชี้ขาด และการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของส.ส.ผู้แทนโจทก์นั้น จำเลยทั้ง 7 กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นที่เด็ดขาดมีผลผูกพัน รัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 การกระทำของจำเลยทั้ง 7 จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องโจทก์ พิพากษายกฟ้อง

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนกฎหมาย ฝ่ายโจทก์สามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องนี้ต่อศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 1 เดือนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนคดีนายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. นายนิยต ดำรงประภักดิ์ นายสุชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสามเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ประธานและกกต.ทั้ง 7 เป็นจำเลยที่ 1-14

ในคดีหมายเลขดำ อท.185/2562 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 กรณีเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค อนค.นั้น ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องว่าจะรับคำฟ้องนี้ไว้ไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ต่อไปหรือไม่ ในวันที่ 6 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น.


แชร์ข่าวนี้